+31 (0) 314 - 368 500
sales@rabelink.nl

MVO

Rabelink Logistics maakt zich sterk voor een gezonde leefomgeving en een schoon milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) maakt deel uit van ons beleid. Bij duurzaam ondernemen is sprake van de zogeheten ‘triple-P-benadering’: ondernemen waarbij gelet wordt op zowel de economische prestaties (profit) als de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Wij onderschrijven de principes van de ETI Base Code.

Op het gebied van duurzaam personeelsbeleid volgen onze chauffeurs periodiek cursussen om de verkeersveiligheid en brandstofbesparing te bevorderen en worden gasmetingen uitgevoerd bij binnengekomen containers. Rabelink laat zich ook zien in de maatschappij: zo besteden we aandacht aan educatie voor kinderen, door hen op scholen voor te lichten en bewust te laten worden van verkeersveiligheid en de dodehoekspiegel.

Lean & Green Star RabelinkOnze inspanningen voor een beter milieu zijn onder meer terug te zien in de Lean & Green Star, die Rabelink heeft behaald door actief bezig te zijn met het reduceren van de CO2-uitstoot. Het Lean & Green Logistics-programma (een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt en dat organisaties stimuleert om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau) spoort bedrijven aan om maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar ook voor minder milieubelasting zorgen en houdt bij of de voorgenomen CO2-reductie gerealiseerd wordt. “Met Lean & Green laten organisaties zien dat zij zich actief inspannen om hun mobiliteitsproces duurzamer te maken. En dat is iets om trots op te zijn.”

Om op een maatschappelijk verantwoorde wijze te kunnen ondernemen en de CO2-uitstoot te minimaliseren maakt Rabelink gebruik van:

Groene stroom

Elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen, voor een vermindering van de CO2-uitstoot

Zonnepanelen

Rabelink heeft de beschikking over zonnepanelen en maakt gebruik van duurzame energie

ADAP-KOOL installaties

De efficiëntie van de gekoelde magazijnen is optimaal, dankzij het koelsysteem van Danfoss ADAP-KOOL; dat verlaagt de koolstofuitstoot en minimaliseert daardoor de negatieve invloed op het milieu

EEV-motoren

Rabelink rijdt ‘enhanced environmentally friendly vehicles’ (EEV, milieuvriendelijker gemaakt voertuig), de formele term die de Europese Unie gebruikt voor ‘schone voertuigen’

Euro 5- en 6-motoren

De vrachtauto’s van Rabelink rijden met de nieuwste (en daardoor minst schadelijke) generaties motoren

Double en triple stock-opleggers

Door de laadruimte optimaal te benutten worden er minder kilometers gemaakt en wordt er dus minder brandstof verbruikt

Verschillende netwerken

Door gebruik te maken van partners, wat resulteert in een hogere beladingsgraad van onze opleggers, hoeven in totaal minder kilometers te worden afgelegd

Training milieubewust rijden

De chauffeurs van Rabelink hanteren een zo zuinig mogelijke rijstijl en blijven via cursussen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Gasmetingen

Om te voorkomen dat schadelijke stoffen voor mens en milieu vrijkomen, worden bij binnenkomende zeecontainers uitvoerig gasmetingen gedaan

Afvalscheiding

Afval wordt gescheiden in verschillende segmenten, zodat het geschikt is voor hergebruik of recycling