+31 (0) 314 - 368 500
sales@rabelink.nl

Duurzaamheid

Duurzaamheid: verbonden met onze omgeving

We voelen ons verbonden met de regio en de wereld om ons heen. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid. Dat is voor ons vanzelfsprekend. Want we zijn niet alleen op deze wereld. Stap voor stap werken we samen met onze partners aan een klimaatneutrale keten. Net zo toegewijd zijn we aan onze mensen. Want duurzaamheid en verbondenheid gaan voor ons veel verder dan ‘groene’ logistiek: we steunen lokale goede doelen en initiatieven en we promoten sociale projecten. Onze vestigingen zijn inclusief. Toch zijn we nog niet in de buurt van waar we willen zijn. Maar we komen wel elke dag dichter bij dat doel: duurzame logistiek die ecologische, economische en sociale aspecten verenigt.

Ecologisch: onze aarde
Als iemand weet dat we met ons werk als logistiek dienstverlener een grote voetafdruk achterlaten, dan zijn wij het wel. En daar nemen we onze verantwoordelijkheid voor. Stap voor stap maken we onze bedrijfsvoering meer klimaatneutraal. Door een verantwoorde planning en door bedachtzaam gebruik te maken van hulpbronnen, maken we onze logistiek iedere dag een beetje groener – en dat geldt ook voor de supplychains van onze klanten. Van alternatieve aandrijfconcepten voor vrachtwagens tot logistiek die rekening houdt met het milieu, doen we er alles aan om onze planeet te behouden.

Sociaal: onze mensen
Het draait om mensen. Of het nou medewerkers, partners of klanten zijn: zij zijn de drijvende kracht achter ons bedrijf. Daarom hebben we gelijke kansen, zekerheid en sociale rechtvaardigheid diep in onze bedrijfscultuur verankerd. Net zo belangrijk voor ons is sociale betrokkenheid in onze maatschappij. Door verschillende projecten te ondersteunen, promoten we tolerantie, respect en het welzijn van alle mensen. We voelen ons hier betrokken bij en zijn volledig toegewijd.

Economisch: onze toekomst
Vandaag al aan morgen denken: als familiebedrijf hebben we al bijna 100 jaar te maken met een verscheidenheid aan economische uitdagingen. Het gaat om logistiek elke dag een beetje slimmer maken – op operationeel én strategisch niveau. Zo proberen we de toekomst van ons bedrijf veilig te stellen en economisch succesvol te blijven in een veranderende omgeving. Gisteren was het de globalisering, vandaag is het de digitalisering en nu al zijn we benieuwd naar morgen – en voorbereid.

Lean & Green Star
Actieve klimaat- en milieubescherming door kwaliteit en milieumanagement: daar gaan we als bedrijf voor. In 2018 ontvingen we de Lean & Green Star, als onderdeel van een duurzaamheidsprogramma dat is gericht op reductie van CO2-uitstoot. 20 procent minder koolstofdioxide binnen vijf jaar was nodig voor de Lean & Green Star, maar wij zijn erin geslaagd de uitstoot met 55 procent terug te brengen.

En dan zijn er binnen de Huettemann Group, waartoe Rabelink behoort, nog veel meer initiatieven: zo wordt de organisatie Roter Keil gesponsord, die opkomt voor kinderrechten, en nemen we deel aan het project eWay BW, waarmee getest wordt met elektrisch en dus klimaatneutraal transport door trolleytrucks. We testen ook met vrachtwagens die rijden op gas (LNG) en daarmee minder schadelijke stoffen uitstoten dan dieseltrucks, we maken gebruik van groene elektriciteit en werken samen met Lebenshilfe Nordhorn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats te geven.

Onze test met de elektrische Renault ZE zetten we in om te onderzoeken of de inzet van elektrische vrachtwagens effectief en toepasbaar is in onze dagelijkse werkzaamheden:

Voor het goede doel Support Casper hebben we twee banken gekocht: