+31 (0) 314 - 368 500
sales@rabelink.nl

Oproep TLN: behandel chauffeurs fatsoenlijk

Na een eerdere oproep heeft ondernemersorganisatie Transport & Logistiek Nederland (TLN) opnieuw het verzoek gedaan om chauffeurs fatsoenlijk te behandelen. Ook namens Rabelink vragen we om hier gehoor aan te geven.

(Bron: TLN)

Opnieuw oproep: behandel chauffeurs fatsoenlijk
TLN heeft via een persbericht opnieuw een oproep gedaan om chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer respectvol te behandelen. Dat bleek helaas nodig, met name op plaatsen waar gelost moet worden. Chauffeurs mogen geen gebruik maken van sanitaire voorzieningen of kunnen niets eten of drinken in de gebouwen waar ze laden of lossen. Ook moeten ze persoonlijke medische informatie verstrekken en wordt hun temperatuur opgemeten. Dit is wettelijk verboden. Hopelijk helpt de oproep. Het werk van de medewerkers van onze bedrijven is juist nu buitengewoon belangrijk.

Oproep aan opdrachtgevers: kom verplichtingen na
TLN-voorzitter Elisabeth Post doet daarnaast een dringend beroep op alle opdrachtgevers en transportbedrijven om in deze crisisperiode elkaar zo veel mogelijk te helpen. Veel bedrijven hebben het financieel op dit moment buitengewoon zwaar. Vanuit de overheid wordt alles op alles gezet om ondernemingen overeind te houden. TLN is op alle fronten bezig om ervoor te zorgen dat bedrijven door deze zware periode heen komen. Berichten over het eenzijdig verlengen van betalingstermijnen of niet betalen van rekeningen passen niet bij verantwoordelijk maatschappelijk gedrag. Het schaadt de gehele sector. Onze boodschap is in drie woorden samen te vatten: doe het niet! Kom je verplichtingen na. In het belang van ons allen.

Goederenvervoer Europa loopt door
TLN benadrukt verder dat het goederenvervoer door Europa ondanks de coronacrisis doorloopt. Er gelden momenteel bijvoorbeeld geen beperkingen voor grensarbeid Duitsland – Nederland: er is geen vignet of formulier nodig voor het goederenvervoer of om de grens te passeren. Bovendien zijn er door de Europese Commissie aanbevelingen aan de lidstaten gedaan om ervoor te zorgen dat het grensoverschrijdend goederenvervoer soepel blijft verlopen.

In deze mededeling zet de Commissie uiteen hoe lidstaten de zogeheten ‘green lanes’ zouden moeten inrichten:

– Er mogen geen wachttijden langer dan een kwartier zijn bij grensovergangen
– Alle vrachtwagens moeten van de green lanes gebruik kunnen maken
– Alle soorten producten mogen via de green lanes worden vervoerd
– Controles aan de grens moeten worden beperkt tot het strikt noodzakelijke
– Een rijbewijs, paspoort en indien nodig een gestandaardiseerd formulier ingevuld door de werkgever zouden moeten volstaan. Deze documenten mogen ook digitaal worden aangeleverd
– De Commissie heeft een standaard document opgesteld dat ze aan de communicatie heeft toegevoegd

Daarnaast doet de Commissie nog een aantal andere aanbevelingen die de vlotte doorstroom van goederen mogelijk moeten maken:

– Chauffeurs moeten grenzen kunnen oversteken zonder problemen en ongeacht uit welke lidstaat ze komen
– Quarantaineregels mogen op hen niet van toepassing zijn, indien zij geen symptomen van corona vertonen
– Langs de transportroutes moeten sanitaire voorzieningen en restaurants open blijven voor chauffeurs
– Lidstaten zouden moeten overwegen het verbod op rust in de cabine tijdelijk op te heffen
– Alle rijbeperkingen moeten worden opgeheven
– Chauffeurs die niet in vrachtwagens reizen maar wel de grens moeten oversteken, zouden door middel van een internationaal erkend certificaat van competentie (chauffeurskaart) moeten worden erkend, ook als dat verlopen is.
– Transport moet erkend worden als prioritaire sector en zou ook aanspraak moeten kunnen maken op beschermend materiaal als handschoenen en desinfectiemiddelen

TLN is positief over deze communicatie en hoopt dat dit de gewenste duidelijkheid brengt en zorgt voor een verbetering in de situatie zoals die nu bij veel grensovergangen en in steeds meer lidstaten te zien is. De mededeling van de Europese Commissie is op dit moment niet meer dan een lijst met aanbevelingen aan de lidstaten. De Europese Commissie heeft geen bevoegdheid om maatregelen dwingend op te leggen, omdat lidstaten op het gebied van gezondheid zelf de baas zijn over te nemen maatregelen tegen corona. Meer dan dringende aanbevelingen kan de Commissie niet doen, dus het blijft de vraag of en hoe lidstaten deze aanbevelingen willen omzetten.