+31 (0) 314 - 368 500
sales@rabelink.nl

Miljarden ‘koninklijke’ kuikens dankzij Pas Reform

Royal Pas Reform heeft klanten over de hele wereld. Dat de broedmachines van het Zeddamse bedrijf ook daadwerkelijk overal terechtkomen, is mede het werk van onze Air & Ocean-afdeling. Het resultaat: 10 miljard eendagskuikens per jaar.

Interview Royal Pas Reform – Rick Veldhuis, Manager Operations. Uit ons personeelsblad RabeL!NK (2023)

Als een onbekende wereldtopper, zo mag Royal Pas Reform wel omschreven worden. “Duizenden mensen rijden hier wekelijks langs, maar waarschijnlijk weten slechts weinigen wat we doen”, zegt Rick Veldhuis, Manager Operations bij het bedrijf uit Zeddam, dat sinds 2010 ook op bedrijventerrein Wijnbergen aan snelweg A18 een vestiging heeft. Grote regionale bekendheid geniet Pas Reform inderdaad niet. Maar de Achterhoekse producent van broedmachines is wel degelijk een mondiale speler.

Sinds de oprichting in 1919 loopt Royal Pas Reform voorop bij het ontwikkelen van slimme, geïntegreerde en duurzame broederijoplossingen. Het hart van het bedrijf wordt gevormd door Pas Reform Academy, dat in nauwe samenwerking met klanten en universiteiten onderzoek verricht naar de invloed van het broedproces op de embryonale ontwikkeling van het kuiken. Deze specialistische kennis wordt gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten en diensten voor de broederij-industrie en voor het trainen en begeleiden van broedmeesters.

Bijna geen bestemming níét gehad
“Royal Pas Reform behoort tot de top drie van ’s werelds grootste broederijleveranciers”, vertelt Rick. “Wij exporteren naar meer dan honderd landen. “Ik denk dat er bijna geen bestemming is die we níét gehad hebben”, vertelt Jeroen Verheij, onze Air & Ocean-manager. Want het is voor een groot deel aan Rabelink – en dan met name onze afdeling lucht- en zeevracht – om ervoor te zorgen dat de leveringen van Pas Reform bij broederijen over de hele wereld terechtkomen.

“Onze verkoop- en serviceactiviteiten verlopen via drie hoofdvestigingen”, legt Rick uit: “Royal Pas Reform in Nederland, Pas Reform do Brasil in Brazilië en Pas Reform North America in de VS. Daarnaast beschikt Royal Pas Reform over eigen verkoopkantoren in Afrika, Azië, Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika, en een uitgebreid netwerk van agenten in meer dan zestig landen.”

De SmartStart hatcher van Royal Pas Reform, waarin eieren worden uitgebroed.

Royal Pas Reform is wereldwijd de enige single-source leverancier van broederijproducten. “Naast broedmachines leveren we ook klimaatregeling en broederijautomatisering, voor het efficiënt verwerken van broedeieren en eendagskuikens”, vervolgt Rick. “We produceren zelf nog maar beperkt en kopen veel in, met name in Oost-Europa, waar we hebben geïnvesteerd in onze relatie met vaste leveranciers. We worden meer en meer een integrator van deels eigen, deels toegeleverde producten. De klant weet dan zeker dat alle onderdelen van diens broedlijn op elkaar zijn afgestemd.”

Het houdt nog niet op
Jaarlijks worden er 10 miljard eendagskuikens (zowel leg- als vleeskuikens) uitgebroed in broedmachines van Royal Pas Reform. En het houdt nog niet op, vertelt Rick: “Royal Pas Reform heeft een zeer goede uitgangspositie voor verdere groei. We ondersteunen onze klanten met een compleet, duurzaam en geïntegreerd producten- en dienstenpakket, waarbij datagedreven oplossingen de broederij een steeds grotere controle over het broedproces geven.”

Ook voor Rabelink geldt dat Royal Pas Reform als klant een forse groei heeft doorgemaakt. Ruim twintig jaar bestaat de samenwerking nu, maar aanvankelijk op bescheiden schaal: de jaaromzet bedroeg in 2002 welgeteld 103 euro – de kosten van één wegtransport. Tien jaar later was dat al flink meer en de laatste jaren ging het hard, met tussen 2019 en het afgelopen jaar een explosieve groei.

Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de professionalisering van onze afdeling Air & Ocean. “En de opdrachten worden goed uitgevoerd”, verklaart Rick. “We hebben bij projecten altijd meerdere opties. Maar in de loop der tijd kom je toch uit bij een voorkeurspartij, en dat is Rabelink geworden. Bovendien zijn jullie een lokale partner, ook dat heeft onze voorkeur.”

Bij het derde weiland rechts
Verder is vooral flexibiliteit een belangrijke voorwaarde. “Het is soms best een uitdaging om alle transporten in goede banen te leiden”, merkt Rick lachend op. “Omdat de meeste klanten niet in stedelijk gebied zijn gevestigd, is de instructie voor het leveradres vaak niet meer dan ‘bij het derde weiland rechts’. Dat kun je in vervoerstechnisch opzicht gerust ‘interessant’ noemen. Ook komt het voor dat klanten vertraging oplopen bij de bouw van hun broederij. Daar proberen we dan alsnog zo strak mogelijk omheen te plannen, maar dit vraagt veel van onze transporteur. Daar komt dan nog het vervoer van onze containers naar de haven in Rotterdam bij en soms ook nog wat tijdelijke opslag. Jullie vangen dat goed op, zeker in combinatie met onze sterk toegenomen vraag. We zitten tegenwoordig bijna dagelijks samen te plannen en te rekenen, het is die flexibiliteit die we zoeken.”

De uitgekomen kuikens worden direct van voedsel voorzien.