+31 (0) 314 - 368 500
sales@rabelink.nl

Invoering privacywet AVG

Met ingang van vrijdag 25 mei is in de gehele Europese Unie de nieuwe privacywet van kracht (Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, of in het Engels General Data Protection Regulation, GDPR). Alle organisaties moeten zich houden aan deze regelgeving en dat geldt uiteraard ook voor een bedrijf als Rabelink Logistics. Dat betekent niet dat er voor de bezoekers van onze website veel verandert.

Nieuw is vooral de verplichting om het officieel vastgestelde privacybeleid duidelijk zichtbaar en vindbaar op de website te plaatsen. In ons geval betekent dit dat het privacystatement bij bezoek aan rabelink.nl onder aan de website oproepbaar is (en tevens via deze link te bereiken is). Voor de rest zijn de consequenties niet erg ingrijpend voor Rabelink (en de bezoekers van rabelink.nl).

We houden voor een maandelijkse rapportage met behulp van Google Analytics bij hoe vaak onze website bekeken wordt en welke pagina’s het betreft, maar slaan verder geen (persoons)gegevens op voor commerciële doeleinden. De nieuwsbrief die we (normaal gesproken) iedere twee maanden versturen via MailChimp heeft evenmin een commercieel karakter en is vooral informatief van aard, met bijvoorbeeld informatie over vrije dagen en rijverboden – die van invloed (kunnen) zijn op onze dienstverlening – in de komende maanden. Ontvangers kunnen zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief.

Screenshot van de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.